Våra Konsulttjänster

Vi har kompetens inom följande internationella standarder

ISO 9001 Kvalitet
ISO 14001 Miljö
ISO 45001 Arbetsmiljö
ISO 26000 Organisationers samhällsansvar
ISO 44001 Affärsrelationer i samverkan
ISO 9004 Kvalitetsledning - Vägledning för att nå en hållbar framgång


Hög beläggning

På grund av hög beläggning av uppdrag har vi för tillfället endast möjlighet att utföra revisionsuppdrag.
Ledningssystem

Vi skapar ledningssystem som är anpassade efter er verksamhet. Våra ledningssystem byggs i Microsoft 365 (Office) vilket innebär att det blir webbaserat och användarvänligt

Kompetensstöd

Vi hjälper till med utbildning och/eller kompetensstöd till er KMA samordnare och övrig ledning vid införande eller drift av ert ledningssystem.

Revisioner

Vi erbjuder utförande av internrevisioner, GAP analyser och andra parts revisioner t.ex. vid leverantörsbedömningar.

Michael Johansson


Michael Johansson

Senior konsult & Kvalificerad revisonsledare för ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 och utför årligen ca: 100 revisionsdagar åt ett ackrediterat certifieringsorgan i Sverige.


Hög beläggning

På grund av hög beläggning av uppdrag har vi för tillfället endast möjlighet att utföra revisionsuppdrag.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Xpertis Sverige AB

Yttre Lötsvängen 20, 691 35 Karlskoga

076 792 88 69 

michael@xpertis.nu